joi, 28 iunie 2018

Sumarul cărții Cenzură și ideologie în comunismul real de Dan Culcer. Editura Argonaut, 2016

 1. Lectura sociologică a literaturii — 5 
 1. Critica sociologică şi limitele ei — 10 
 1. Ipoteză : psihologia cenzurii — 14 
 1. Reforme, continuități, simulacre — 14 
 1. Cazul Al. Jar. O provocare — 16 
 1. Atmosfera ideologică. 1955-1956 — 16 
 1. Document : notă privind o serie de lucrări literare în care se manifestă tendinţe ideologice străine — 16 
 1. Informație despre unele aspecte ale muncii la Uniunea Scriitorilor — 17 
 1. Reacții corective şi adaptative după cazul Jar — 30 
 1. Cazul Petru Dumitriu. Evadarea din lumină 34 
 1. Petru Dumitriu. Documente epistolare — 35 
 1. Petru Dumitriu. Un Procopius din Cezareea ? 46 
 1. Petru Dumitriu. Cronologie corespunzând perioadei scrisorilor — 47 
 1. Document. Declaraţie 1 Subsemnata Stahl Henriette Yvone — 47 
 1. Comentariu la Petru Dumitriu — 68 
 1. Efectele propagandei asupra literaturii - 69 
 1. Un volum de Marin Sorescu în curs de ciuntire — 74 
 1. Primul cititor, cenzorul este un cititor specializat — 83 
 1. Utilizarea socială a ficțiunilor romanești — 83 
I « CINE CONTROLEAZĂ PREZENTUL CONTROLEAZĂ TRECUTUL ŞI CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ VIITORUL »2 92 
 1. Semnele timpului — 91 
 1. DGPT Document 1967 — notă de lectură „secolul 20” — 97 
 1. Atitudini. Elogiul tăcerii Gabriel Liiceanu — 96 
 1. Capcana. o parabolă zoo-realistă — 99 
 1. Despre secret și societatea secretă — 100 
 1. Ce este cenzura ? Definiții de dicționar — 100 
 1. Războiul psihologic și cenzura 3 102 
 1. Primii cititori 103 
 1. Tabele cu limbile străine cunoscute de lectorii DGPT – 1966 – 103 
 1. Document. Studii, reciclări, adaptări — 110 
 1. Cenzura — instituţie pivot în comunism — 114 
 1. Birocrația de partid — 119 
 1. Simbioza dintre Securitate şi Cenzură 121 
 1. Sursele ideologice ale cenzurii comuniste 121 
 1. Document. « Directivele de Bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică » 122 
 1. Cenzura ca ideologie — 127 
 1. Epurarea bibliotecilor. « Acculturaţia violentă ».Colonialismului imperial sovietic — 123 
 1. Activitatea ARLUS4 — 129 
 1. Distrugerea elitelor — 130 
 1. Distrugerea memoriei colective — 131 
 1. Listele de « uvrajuri prohibarisite » — 132 
 1. Epurarea bibliotecilor — 138 
 1. Epurarea bibliotecilor publice şi distrugerea bibliotecilor private. — 138 
 1. Reeditarea și reconsiderarea clasicilor – 142 
 1. Document —  reeditarea şi reconsiderarea clasicilor —140 
 1. O demascare — « Gorila » de Ion Caraion — 155 
II. -CONTROLUL TRECUTULUI. EPURAREA — 157 
« Cine controlează prezentul controlează trecutul, şi cine controlează trecutul controlează viitorul » 5 — 157 
 1. Etapa 1957-1977. — 157 
 1. Colonialismul sovietic. — 157 
 1. Lectura cărţilor interzise era periculoasă. — 158 
 1. Responsabilitatea individuală sau colectivă. — 154 
 1. Absenţa ca prezenţă simbolică. 160 
 1. Dispărut fără urme ? — 161 
 1. Publicistica lui Eminescu — interdicţie majoră. — 161 
 1. Document : publicistica lui Mihai Eminescu 163 
 1. Caracterizarea anistorică a antisemitismului – 167 
 1. Efectele limitate ale cenzurii – 170 
 1. Relaţiile puterii politice cu intelectualii — 174 
 1. Etape, reacții de disidență controlate. Context politic. – 174 
 1. Gloria națiunilor sau iluzia optimistă? — 177 
 1. Liberalizare. — 180 
 1. Măsuri represive. Epurarea ziariştilor — 181 
 1. Măsuri represive. Istorici epurați, urmăriți, eliminați – 184 
III.— CONTROLUL PREZENTULUI — 181 
 1. Cenzura prealabilă a presei — 181 
 1. Infuzii ideologice anticomuniste — 186 
 1. Prin Labirint spre utopia controlului total – 187 
 1. Notă liminară — 187 
 1. Zone omogene : labirintul, utopia, spațiul carceral — 189 
 1. Acculturația, liste de «uvrajuri prohibarisite» (II)  — 199 
 1. I. Ludo și Seringa lui Tudor Arghezi — 200 
 1. Unde sunt cele ce nu mai sunt — 201 
 1. Metodica cenzurii presei — 202 
 1. Organizarea instituţională a DGPT — 205 
 1. Document Preşedinţia Consiliului de miniştri. Cenzura centrală militară – 206 
 1. Funcția de mediator. Dragomanul Mihai Ralea – 214 
 1. Documentele nu vorbesc singure.- 211 
 1. Intermedierea. Analiză critică — informare — propuneri de reformă — 216 
 1. Raportul Ralea. 1955 — 216 
 1. Mecenatul de stat. — 219 
 1. Cointeresarea proletarilor intelectuali — 221 
 1. Asupra atitudinii intelectualilor faţă de regim şi a calităţii producţiei intelectuale – 222 
 1. — ???? 
 1. — Libertatea creaţiei şi calitatea producţiei intelectuale – 234 
 1. — Schimbul de informare cu cultura (sic) şi ştiinţa occidentală – 243 
 1. — Instabilitatea cadrelor intelectuale – 247 
 1. Valorizarea partinică a intelectualității, marketing politic – 256 
 1. Veniturile și atitudinile lu Ion Caraion – 259 
 1. Cercetări în organigramele DGPT — 262 
 1. Cazul Flaviu Schäffer. Un pompier incendiator — 262 
 1. Note sociografice – 263 
 1. Ascultări, interceptări — 263 
 1. Cenzura gândirii este posibilă ?— 264 
 1. Politrucii, securiștii și informatorii inculți — 264 
 1. Bibliotecile — depozite inaccesibile — 264 
 1. Dumping ideologic sovietic. Dogmatism realist-socialist — 265 
 1. Autocenzura — mai periculoasă decât cenzura — 265 
 1. Cenzura necesară — 263 
 1. Acculturaţia violentă foloseşte argoul politic — 265 
 1. Contrabanda de idei subversive există — 265 
 1. Recuperarea obiectelor de la lada cu gunoi  — 264 
 1. Sursele documentare principale — 267 
 1. Organigrama DGPT — 268 
 1. Clase sociale, pături, clanuri, grupuri, cumetrii — 268 
 1. Cenzură şi auto-cunoaştere — 269 
 1. Instrucţiuni pentru reciclarea cenzorilor. Decretul nr. 214/1949 – 270 — ??? 
 1. Ridicarea nivelului politico-ideologic şi profesional al lectorilor — 272 
 1. Redistribuirea și reciclarea cenzorilor — 275 
 1. Organizarea cenzurii — 279 
 1. Proceduri de control înainte şi după 1977 – 279 
 1. Mediul, modus operandi — 280 
 1. Vulgarizarea şi difuzarea ideologiei — 280 
 1. Redactori şi cenzori — 280 
 1. Distrugerea arhivei de șpalturi și perii – 281 
 1. Difuzarea revistei „Vatra”. Cifre — 282 
 1. Cenzură — analize, indicaţii ideologice, instrucţiuni, regulamente — 285 
 1. Generalităţi — 285 
 1. Cadrul legislativ — 285 
 1. Legea nr. 102 din 9 februarie 1945 — 288 
 1. O buclă informaţională — 291 
 1. Bazele ideologice « leniniste » ale controlului şi represiunii — 292 
 1. Atmosfera ideologică. 1955 şi 1970 — 291 
 1. Plan de măsuri stabilind priorităţile în domeniul artei, culturii şi ştiinţei din România pentru perioada 1973-1980. — 294 
 1. Ca o imensă scenă, Transilvania — 295 
 1. Restituirile și Jurnalul lui Mircea Zaciu — 297 
 1. Document [1956] REFERAT. Despre conţinutul ideologic al creaţiei literare a scriitorilor tineri şi a orientării lor politice şi ideologice. — 298 
 1. Elemente de politică şi ideologie comparată. Ungaria şi România. 1949 — 307 
 1. Comunism și evreitate — opoziție sau/și colaborare – 308 
 1. Evenimentele insurecționale din octombrie 1956 — 314 
 1. Document. Ecoul românesc al evenimentelor din Ungaria — 315 
 1. « Transilvania Hungarica ». Premisele lui 1956 la Cluj — 321 
 1. Document. Lupta în contra naţionalismului la universitatea Bolyai din Cluj — 322 
 1. Colectivul în cele de mai jos prezintă referatul despre munca depusă — 323 
 1. Viaţa ştiinţifică, viaţa din universitate — 326 
 1. Regiunea Autonomă Maghiară — 332 
 1. Adaos la problema construcţiei căminului studenţesc în curtea fostului colegiu reformat. — 337 
 1. Republica Populară Ungaria — 339 
 1. Modelul sovietic la 1956 — 344 
 1. Discuţii privitoare la Declaraţia din aprilie 1964 — 346 
 1. Document I. 1964. Informare. Ecouri produse în rândul scriitorilor — 346 
 1. Document II. 1964. Informare. Ecouri produse în rândul scriitorilor — 348 
 1. Cazul nuvelei « Leul Albastru » de D. R. Popescu. Liberalizarea ?  — 350 
 1. Rentabilizarea. Epurarea politică și economică – 1983 — 350 
 1. Documente. Note de cenzură. 1967 — 358 
 1. Onirism – devianţă perifrastică şi perirealistă. — 364 
 1. De la protestele vătuite la strigăte : Guga și Goma — 366 
 1. Romanul „Isus și ceilalți” de Romulus Guga. Document — 367 
 1. Intre utopie și istorie — 368 
 1. Procesele memoriei colective — 370 
 1. Parodie și distopie — 374 
 1. Cazul romanului „Ostinato" de Paul Goma —378 
 1. Documente. Referate de lectură la „Ostinato” de Paul Goma — 378 
 1. „Ostinato”. Incidente diplomatice evitate — 385 
 1. Anul 1970. Înaintea tezelor — 387 
 1. 1970. Note de lectură. Orizonturile cenzurii — 393 
 1. Documente :
România literară — 415 
 1. Desmințirea lui Mircea Eliade și interviul realizat de Adrian Păunescu. O punere la punct de Simona Cioculescu — 415 
 1. 1970. Note de lectură. „Contradicţia lui Maiorescu” – Nicolae Manolescu – 416 
 1. Contradicţii ideologice, cenzură, politică în comunismul real – 428 
 1. Document DGTP. Dosar 10/1968 – Galan, Mihale contestați — 428, 
 1. Document DGTP. Dosar 10/1968 — Reportajul lui Romulus Zaharia-eliminat — 429 
 1. Cazul romanului « Ademenirea » de Romulus Zaharia — 429 
 1. Epurarea romanului « Ademenirea ». Petiția lui Romulus Zaharia — 430 
 1. O tentativă de Integrare a exilului în cultura română — 433 
 1. Consecinţele publicării romanului « Ademenirea » — 442 
 1. Originea socială a scriitorului. — 447 
 1. Gheorghiu-Dej despre intensificarea schimbului de mărfuri între sat și oraș – 448 
 1. Țara Moților. Casa cu ochii scoși — 450 
 1. Documente de arhivă. „Ademenirea” – un roman interzis — 450 
 1. Rezistenţă — contra instalării comunismului — 461 
 1. Victorii asupra cenzurii — 464 
 1. Cazul Vatra. Proba cu texte – 464 
 1. Vatra-număr de probă — 465 
 1. Iulie 1971. O vară lungă cu teze și proteze de memorie – 466 
 1. Masochism sau sadism ? — 470 
 1. Încercări de recuperare. Mircea Vulcănescu. 472 
 1. Document — extras din Jurnalul unui vulcanolog – 473 
 1. 1977. Un festival european al prieteniei în România – 486 
 1. Situația arhivelor redacționale la revistele de cultură – 488 
 1. O destrămare de anturaj la Securitatea din Făgăraș. Cazul « Profesorul » — 491 
 1. Două declarații olografe – 506 
 1. Concepte vagi – 509 
 1. Tinerețea unei informatoare. Dona Alba — 511 
 1. Extras din Dosarul de urmărire informativă „DINU” 512 
 1. Strategii de afirmare, echilibristică și ocolire/depășire. Cazul Nina Cassian – 514 
 1. Nicolae Labiș — „Albatrosul ucis” — 521 
 1. Nina Cassian — „Cancerul pământului” — 522 
 1. Dosarul G. Călinescu — 528 
 1. Documente. Reeditarea aprobată de N. Ceaușescu — 529 
 1. „Arhangheli cruzimii” O carte care tulbură multe — 532 
 1. Căi de ieșire, căi de ocolire. Seismograme, simulări, disimulări — 533 
 1. În căutarea unor criterii — 536 
 1. « Hic sunt leones ». Incursiune în eseul românesc — 540 
 1. Confiniile eseului românesc — 541 
 1. Protoistoria eseului românesc — 541 
 1. Heterodoxia eseului — 544 
 1. Eseul şi cunoaşterea gordianică — 547 
 1. Teoria eseului la români — 549 
 1. Semnele maturizării eseului — 551 
 1. Nicolaea Manolescu. Teme și efemeride — 551 
 1. Nicolaea Manolescu. Anamorfoze — 552 
 1. N. Steinhardt. Despre intelectul mediator— 555 
 1. N. Steinhardt : Vocaţia eseului în cultura română — 558 
 1. Toleranța după Paul Zarifopol – 560 
 1. Literatură de sertar — 562 
 1. Mircea Malița. Idei în mers — 566 
 1. Octavian Paler. Mitologii subiective — 562 
 1. Florin Mugur. Cartea numelor — 567 
 1. Octavian Paler. În apararea lui Galilei — 569 
 1. Octavian Paler. Epistole imaginare către prezent — 571 
 1. Tehnici de insolitare — 573 
 1. « Fantasticul » — o perifrază ? — 576 
 1. Utopism, raționalism, legitimism – 580 
 1. Literatura « cora » și utopia — 583 
 1. Pentru cine scriem? — 589 
 1. Seismografie critică. Tectonica plăcilor ideologice — 589 
 1. Actualitatea lovinescianismului – 590 
 1. Strategia succesului (I) Acculturaţia, dogmatismul extremist – 598 
 1. Serii convergente — 600 
 1. Sincronism — 600 
 1. Strategia succesului - II– Contra izolaționismului levogir — 602 
 1. Mircea Martin. Complexele literaturii române — 605 
 1. Eugen Negrici. Metodica radicalizării — 610 
 1. Potejarea proletarii asexuați — 615 
 1. Comportamentele deviante nu există — 620 
 1. Romanul contemporan și problemele sale — 625 
 1. Clase și moduri ale romanului — 626 
 1. Mircea Iorgulescu. Scriitori tineri contemporani — 639 
 1. Mircea Iorgulescu. Firescul ca excepție — 643 
 1. Laurențiu Ulici. Critic în grădina cărărilor care se bifurcă — 646 
 1. Prozatorul invizibil. Ion Murdeală — 648 
 1. Schițe pentru o retorică a romanului cu teza – 649 
 1. O cronologie — 649 
 1. Despre așteptare — 650 
 1. Despre forțele centripete. — 651 
 1. Despre unitate. 653 
 1. Despre seriozitate și joc. — 654 
 1. Despre imaginație. — 654 
 1. Despre anomie și sentimentul justițiar. — 654 
 1. Despre romanul kitsch și despre kitsch în roman. — 655 
 1. O glumă ? — 655 
 1. Despre clișeele literaturii. — 655 
 1. Clișeul inadaptării – 657 
 1. Cazul H. Rohan. Dispariția unui « negativist » — 660 
 1. O proză negativistă : « Zece bani» — 660 
 1. Cazul Al. Ivasiuc. « Racul » — un roman politic — 663 
 1. Constantin Țoiu. Meliorismul ca « filosofie » epică — 666 
 1. Etica problematică, istorie și roman — 670 
 1. Criza voinței de putere — 673 
 1. Toți autorii sunt contemporanii cititorului — 676 
 1. Marin Preda. Istoria în delir — 680 
 1. Suspiciunea perpetuă. Comunismul și țăranii — 686 
 1. Marin Preda Cenzura la Obsedantul deceniu despre Marx 
 1. Kropotkin despre raportul dintre marxişti şi ţărănime 
 1. Cazul Ion Lăncrănjan. Note de cenzură. Documente D.U.I. — 687 
 1. Ion lăncrănjan în oglinzi performante. Rapoartele Securității și informatorii — 690 
 1. Autobiografie — 690 
 1. Referat de investigaţie — 692 
 1. Note-raport. Note informative ale lui Dan Zamfirescu – 693 
 1. Un romancier « poporanist » : Ion Lăncrănjan — 711 
 1. Documente. Note  informative, referate editoriale, sinteze – II — 719 
 1. [Text de Ion Lăncrănjan] Inerţii şi prejudecăţi – 724 
 1. Comentariu de Dan Culcer – 740 
 1. [Observații de lectură la Caloianul] Volumul I – 741 
 1. [Text de Ion Lăncrănjan] Banciu — 746 
 1. [Text de Ion Lăncrănjan] Eroi fără voie — 752 
 1. Notă privind încercările scriitorului Ion Lăncrănjan de a introduce în presă materiale necorespunzătoare — 753 
 1. Comentarii de Dan Culcer — 760 
 1. Romane cu teză — 761 
 1. Augustin Buzura. Retorica strigătului — 765 
 1. Bujor Nedelcovici. „Zile de nisip”. A muri de frică — 772 
 1. Norman Manea. Realitatea agresivă — 775 
 1. Norman Manea. Atitudinile lui August Prostul — 777 
 1. Dana Dumitriu. Uitare, iertare sau amnezie — 781 
 1. George Bălăiță. Fețele medaliei. Lumea în două zile — 786 
 1. Goerge Bălăiță. Efectele paradoxale ale retoricii : dedramatizarea — 788 
 1. M.H. Simionescu. Activitatea antirăzboinică a prozatorului M. H. S. — 782 
 1. Ștefan Bănulescu. O cronică în spirit bizantin sau plăcerea de a povesti — 785 
 1. Mircea Ciobanu. Sacru și profan în „Istorii” — 787 
 1. Marian Popa. Un exerciţiu de « ars combinatoria » — 794 
 1. «Situaţia» lui Marian Popa — 796 
 1. Fănuș Neagu. Paradoxele barocului literar — 796 
 1. Ştefan Agopian sau didactica magna — 798 
 1. Șt. M. Găbrian. „Om în mers”. Contradicțiile convenției realiste — 802 
 1. Revalorizarea realismului în socialism — 806 
 1. Marin Preda. Citadinizarea țăranului — 807 
 1. Un personaj și o epocă — 807 
 1. « Dacă dragoste nu e, nimic nu e… » — 807 
 1. « Istoria calitativă » — 809 
 1. « Era ticăloșilor » — 809 
 1. « Noua gnoză ». — 810 
 1. « Legitimă apărare » 810 
 1. « Barbaria concretului » — 811 
 1. Radu Petrescu. Cărți eliptice de istorie. « Ocheanul întors » — 812 
 1. Ion Negoițescu. Epistolar. Euphorionismul — 815 
 1. Modificări în proza scurtă — 818 
 1. Mihai Sin. Amânarea ca trăire – 822 
 1. Însemnări despre satiră – 828 
 1. Valentin Șerbu. Marginalitatea ca protest – 829 
 1. Cartea — „creaţie” colectivă6 — 837 
 1. Criticul — lider de opinie al „cunoscătorilor” — 840 
 1. Cărarea cu răspântii — 842 
 1. Despre cenzură. Final sociografic și moral — 843 
 1. Bibliografie generală — 852 
ANEXĂ DOCUMENTARĂ  —  853 
 1. Zevedei Barbu : Despre limbajul totalitar — 853 
 1. Zevedei Barbu. Le langage dans les démocraties et les sociétés totalitaires. Une interprétation psychologique — 854 
 1. A. E. Baconski. Spiritul poeziei române — 862 
 1. Stenograma întrevederii tov. Gh. Gheorghiu-Dej cu Academicianul G. Călinescu, 2 martie 1960 — 868 
 1. Romulus Vulpescu „Cazul” Călinescu : o chestiune de conştiinţă (I-II) — 877 
 1. Adrian Păunescu. Poezii cenzurate — 885 
 1. Comunizarea învățământului superior — 888 
 1. Radu Mareș. Zece însemnări despre Soljenițîn — 889 
 1. Marian Popa. Dicţionarele literare româneşti în contextul criticii şi istoriei literare — 908 
 1. Vatra. Registrul articolelor trimise la cules. 1973-1986  — 
 1. Bibliografie generală. Cenzură — 914 
 1. Bibliografie în limba română. Cenzura în România comunistă — 908 
 1. Note finale la « Scriitorii români şi cenzura după 1945 »  — 910 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu